Schoolreisverzekering afgesloten en schade?

Schoolreisverzekering schade melden

Groeps- en schoolreisverzekering afgesloten en schade?

Meld de schade altijd zo snel mogelijk en stuur verklaringen, eventuele aangifte bij de politie, originele nota’s, foto’s en andere bewijsstukken altijd direct mee. Maak van alle meegestuurde stukken en het schadeformulier een kopie. Onderteken het schadeformulier ook altijd. Stuur ook altijd een kopie van de polis mee!

Download het schadeformulier hier.

Wilt u een beroep doen op de door u afgesloten groepsreis- en schoolreisverzekering bij Vakantie Zeker en Europeesche Verzekeringen en een schade melden?

Print dan het schadeformulier uit ( zie boven ), vul deze volledig naar waarheid in en stuur deze zo spoedig mogelijk op met de gevraagde bijlagen. Maak van het ingevulde schadeformulier en de meegestuurde bijlagen altijd een kopie.
Vergeet het schadeformulier niet te ondertekenen en stuur een kopie van de polis mee. Zet op ieder formulier "tussenpersoon 15915 en groepsreisverzekering met uw polisnummer". Niet alle formulieren aan elkaar en doe ze in één envelop.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier met bijlagen op naar:

Ëuropeesche Verzekeringen
Afdeling Schade Reis&Annulering
Postbus 12920
1100 AX  Amsterdam

Digitaal schade melden.

U kunt het schadeformulier + polis + deelnemerslijst + gevraagde bijlage ook digitaal aanleveren en mailen aan:
reisschade@europeesche.nl

Europeesche Hulplijn, 24 uur per dag bereikbaar

Indien u een schoolreisverzekering hebt afgesloten, kunt u bij schade een beroep doen op de Europeesche Hulplijn welke 24 uur per dag bereikbaar is. De medewerkers van de Europeesche Hulplijn helpen u zo nodig bij pech, ongeval, ziekte of calamiteiten en schakelen zo nodig de alarmcentrale SOS International in.

De Europeesche Hulplijn is bereikbaar onder telefoonnummer: 020-65 15 777
Belt u vanuit het buitenland, belt u dan: + 31 20 65 15 777.